CrossCourse Open in app
cover

Koornmarkt

Delft

avatar Stimo Smit
点击右上角"更多"按钮,选择 即可进入app

👆Koornmarkt 72 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

beschrijving: De gracht van de Koornmarkt is een deel van de Nieuwe- of Voordelft. Evenals de andere delen van deze ‘delft’ werd de Koornmarkt tot de 17de eeuw ook Voorstraet en Voordelft genoemd. In de 15de-eeuwse kerkregisters heette de oostzijde Voirstraet en de westzijde Zuytende Voirdelft [Br. 8, Br. 9]. Vanwege de grote lengte van de Voorstraat werden de verschillende delen ook naar hun functie genoemd. De westzijde van de huidige Koornmarkt was in de 14de eeuw de Houtmarct. Aan de andere zijde handelde men in zuivelproducten, daarvoor treffen we tot in de 16de eeuw de namen Suvelstrate [Br. 5, 10 en 16], Suvelmart [Br. 10] en Buttersteghe aan (deze laatste naam geldt voor een zijstraat, welke is niet bekend). Over het algemeen werd met deze namen alleen het gedeelte tussen de Molstraat en de Oude Langendijk bedoeld. Ook in het begin van de 15de eeuw kwam er in Delft een Coernmart voor [Br. 2]. Hiermee werd echter een ander deel van de Nieuwe Delft bedoeld. Voor de huidige Koornmarkt treffen we vanaf de 16de eeuw regelmatig deze naam aan. Eerst nog Voerstraet Corenmart (1532 [Br. 10]), maar na 1600 verdween de Voorstraat uit de naam. Reinier Boitet schreef in 1729 dat het ‘op de Koorenmarkt over het oude gasthuis van allerlei kooplieden krioelden, dewyl de koorenschuiten doen (= toen) daar ook te vinden waren, want alle brouwers, kooren-koopers, koorenmouters, makelaars, en al wie in granen handelden, plegen hier in zo grooten getal driemaal per week te vergaderen, dat zy de geheele straat van de Breetsteeg af tot by de Pepersteeg toe vervulden en byna ongangbaar maakten’. Later verplaatste men de graanmarkt naar de Binnenwatersloot en vervolgens naar de voormalige vleeshal aan de Camaretten, die daaraan haar naam Koornbeurs te danken heeft (zie Halsteeg). Over de Nieuwe Delft in de Koornmarkt liggen twee bruggen, de Sint Jacobsbrug en de Leeuwebrug. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000)

img

De Koornmarkt in Delft (1979, Fotografische Dienst TU Delft)

Het pand aan de Koornmarkt 36 in Delft, voormalig woonhuis de Witte Pluijm. De gevelsteen draagt de afbeelding van een veer, die verwijst naar de oude huisnaam, en oorspronkelijk wit geschilderd was. Rechts is nog het pand Koornmarkt 34 van Drukkerij van der Drift te zien. (Drukkerij vd Drift, 1970, Fotografische Dienst TU Delft)

Eeuwenlang een brouwerij, Het Truweel (met de Kroon). Dit huis, van oorsprong brouwerij Het Truweel, later Truweel met de Kroon, is een van de meest tot de verbeelding sprekende grachtenpanden van Delft. De gevel draagt twee jaartallen en dat heeft over de ouderdom van het pand wel eens verwarring gezaaid. Bovenaan de gevel, onder de daklijst, prijkt het jaartal 1621. Boven het deurportaal valt boven een weggehakt familiewapen tussen twee leeuwen met moeite 1545 te ontcijferen. Het laatste jaartal zegt meer over de ouderdom van het pand dan het eerste. In 1621 is het bovenste deel van de gevel vernieuwd, zoals aan het metselwerk boven de vensters op de eerste verdieping te zien is. Mogelijk gebeurde dat vanwege het verleggen van de vloeren erachter. De monumentale zolderkap achter de gevel (met maar liefst vier gestapelde jukken) dateert in elk geval vrijwel zeker van 1545. Op de stoep zijn nog de oorspronkelijk toegangen tot de voormalige bierkelder te zien. Bron: Archief Gemeente Delft. De Koornmarkt 64 in Delft was ook de voormalige huisvesting van het Oranje-Groene Kruis. Het Oranje-Groene Kruis was een kruisvereniging van protestantse signatuur. Het Oranje-Groene Kruis fuseerde in 1978 met het Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis tot de Nationale Kruisvereniging. (1978, Fotografische Dienst TU Delft)

Pand Koornmarkt 41 in Delft Het was een voormalige brouwerij De Drie Houffysers, alias de Gouden Stoep. Tot 1736 stond hier de brouwerij De Drie Hoefijzers of ‘Houffysers’. Het noordelijke rechterdeel van het huis, met de oorspronkelijke naam ‘Inden Briel’ is daar in 1652 in opgegaan. Het terrein van de brouwerij liep tot die tijd nog door tot aan de Oude Delft, waar nummer 26 en de voorgangers van nummers 22 en 24 ook tot het brouwerijcomplex behoorden. (Ca. 1958-1978, Fotografische Dienst TU Delft)

img

Luchtfoto Koornmarkt,Oude Langedijk (Fotografische Dienst TU Delft)

Het pand was oorspronkelijk een brouwerij. De eigenaar behoorde, zoals veel brouwers destijds, tot de elite van de stad en woonde aan de voorzijde. Het bedrijfsgedeelte lag op het achtererf dat zich uitstrekte tot de Oude Delft. De rijke voorgevelarchitectuur toont een mengeling van late gotiek en renaissance. Boven de 18de-eeuwse onderpui is de bovenzijde van de oorspronkelijke natuurstenen pui behouden gebleven. In de middelste boog en in de smeedijzeren gevelankers is een pijl en boog afgebeeld als verwijzing naar de huisnaam. De boogvormen op begane grond en verdiepingen zijn gotisch, maar de gebeeldhouwde versieringen erin zijn in renaissancestijl uitgevoerd. In 1911 werd de voorgevel gerestaureerd. De 18de-eeuwse vensterpartij in de pui, die door een bedrijfsdeur was vervangen, en de trapgevel, waarvan de treden en pinakels waren verdwenen, werden daarbij in oorspronkelijke vorm hersteld. De reconstructie van de topgevel zorgde destijds voor discussie tussen voor- en tegenstanders van deze restauratieopvatting. Thans studentenhuisvesting. Bron: Architectuurgids Delft (ca. 1978, Fotografische Dienst TU Delft)

Dit is een afbeelding van een monochrome foto van de drukkerij "De twee viertjes" van Arie van Oel en Zoon (Wikimedia, 1893-1939,Author: Arie van Oel)

(2009, Panoramio, StevenL) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 20-22 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 36-38 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 25-27-29 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 75 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 91 (1912, 1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 42 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 45 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 53 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 15-17 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 51 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 31-33 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 54-56 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 64 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 34-36 vd Drift, (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 84-86 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 63-65 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 2 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 38-40 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Koornmarkt 80-82 (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) - (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)