CrossCourse Open in app
cover

Nieuwstraat Delft

Bronnen: Wikimedia, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

avatar Stimo Smit
点击右上角"更多"按钮,选择 即可进入app

beschrijving: P.J. Meertens zei in zijn lezing Straatnaamgeving in de Middeleeuwen dat de Nieuwstraten doorgaans ‘verre van nieuw zijn, maar ze zijn het eenmaal geweest. Nieuw is een relatief begrip en vele van deze naar hun nieuwheid genoemde straten hebben later weer een andere naam gekregen, maar sommige zijn blijven voortleven’. Tot de laatste groep behoort de Delftse Nieuwstraat (en ook de Nieuwelaan en de Nieuwe Langendijk). De straat is aangelegd in het begin van de 15de eeuw. Daarvóór lag ongeveer op die plaats een grachtje en het steegje, dat we in de 15de-eeuwse bronnen als Donckersteghe vermeld zien [Br. 5]. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000)

img

Nieuwstraat Hippolytuskapel (2016, Wikimedia - Ymblanter)

Nieuwstraat (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker)

Nieuwstraat (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker)

Nieuwstraat, (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Nieuwstraat (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker)

Nieuwstraat, (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

img

Nieuwstraat (2007, panoramio, StevenL)

img

Nieuwstraat (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker)