CrossCourse Open in app
cover

Sint Agathaklooster Delft

Bronnen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Fotografische Dienst TU Delft · Ritter, P.J.A.

avatar Stimo Smit
点击右上角"更多"按钮,选择 即可进入app

De geschiedenis van het Sint Agathaklooster

De oudste bronnen van het Sint Agathaklooster komen uit een boek in 1442 met de titel: “Dit is van dat eerste begin desen Husen.” In het boek werd verteld over de oprichting van het huis door Jacob Jan (hij was vice cureit te Delft) in 1380. Na de oprichting leefde de zusters (vaak rijken vrouwen uit Delft) zonder leefregels samen, dit was echter in strijd met de kerkelijke orde, daarom werd besloten om volgens de regels van de Derde orde te leven. In 1402 werd dit officieel erkend door de Delftse magistraat. Nadat ze in 1406 een pand van Jan van Ijsselsteyn kochten kwam het gebouwencomplex tot aan het stadsvest te grenzen. Dat het klooster handel dreef bleek uit het feit dat ze in 1444 werden erkend als medepoorters en dus geen tol meer hoefde te betalen. Phillips de goede probeerde deze handel te stoppen, door het geestelijke te verbieden. Na zijn overlijden ging zijn zoon Karel de Stoute hier mee verder. Deze zag het ook als een goede manier om aan geld voor zijn oorlogen te komen. Na deze onderdrukking kwam er een periode van bloei voor het klooster, ze kregen in 1479 de rechten om meer vrouwen toe te laten in het klooster en mochten ook meer grond en geld bezitten. Rond 1500 kwamen er minder nonnen en vond er veel uittreding plaats, dit kwam door het protest op de katholieke kerk dat langzaam toenam. In 1536 was er een grote brand in Delft waar het klooster redelijk ongeschonden uitkwam, net als de beeldenstorm van 1566. Dit kwam door dat de poort tijdig was gesloten en de menigte er niet in kon. In 1572 nam Willem van Oranje zijn intrek in het klooster. Na Willem van Oranje heeft het gebouw nog vele functies gehad. Ook is de functie van het gebouw veranderd, omdat in 1640 de laatste zuster overleden was en gewoon geen leden meer had om het klooster voort te zetten. Zo was de kapel van het klooster in 1585 een Waals hervormde kerk, door wie het in 1755 een renovatie kreeg. Ook is het nog een armenschool (1731), een Latijnse school (1775) en een militair verblijf (1781) geweest.

img

Delft: Sint Agathaklooster (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Sint Agathaklooster (1948, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, fotograaf: Bolten, D.)

Sint Agathaklooster ( Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, fotograaf: Menalda, A.)

Twee gevels binnenplaats Sint Agathaklooster (1928, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Poortje van het Prinsenhof aan de Oude Delft 183a. Een gedeelte van het voormalige Sint Agathaklooster werd in 1658 ingericht als laken- en saaihal. Boven de poort werd toen een grote steen aangebracht met de naam en een reliëf, waarop de activiteiten in de Saaihal te zien zijn. daarboven het wapen van Delft en de tekst Anno 1658. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd door Pieter Rijkz. Het poortje is in 1775 gewijzigd, want toen werd ook de Latijnse School in een deel van het Prinsenhof gevestigd. Bron: Gevelstenen in Delft. (1961-1978, Fotografische Dienst TU Delft · Ritter, P.J.A.)