CrossCourse Open in app
cover

Lange Geer Delft

Bronnen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Commons Wikimedia

avatar Stimo Smit
点击右上角"更多"按钮,选择 即可进入app

beschrijving: De Geer is het zuidelijkste gedeelte van de Nieuwe- of Voordelft. De naam Gheer werd al in 1331 vermeld, de straat komt in de 15de en 16de eeuw ook voor als Voorstraet [Br. 8, Br. 10] – evenals de andere delen van de Voordelft (zie Nieuwe Delft). De naam hangt samen met de schuine richting waarin de Nieuwe Delft hier naar de Oude Delft toebuigt. Het land aan beide zijden van dit schuine gedeelte kreeg daardoor een schuine begrenzing aan de grachtzijde – de andere grenzen liepen evenwijdig aan de grenzen van de stukken land verder naar het noorden en zuiden. Van percelen met een schuine zijde zegt men wel dat ze ‘geren’, de schuine zijnde wordt dan ‘geer’ genoemd. Het gebied van de Geer behoorde aanvankelijk niet tot de stad Delft, maar tot het rechtsgebied van de abdij van Rijnsburg. Dit rechtsgebied dat zich tot aan het Oostblok uitstrekte werd ook in z’n geheel Geer, Abdissenrecht (van Rijnsburg) of Vrouwenrecht genoemd. De toevoegingen ‘Lange’ en ‘Korte’ voor respectievelijk de oostelijke en westelijke kade dateert uit deze eeuw. De westelijke kade van de Geer was door het afsluiten van een groot deel voor het publiek veel korter dan de oostelijke kade. Omstreeks 1900 vermeldden de straatnaamborden nog De Geer. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000

Lange Geer (1978, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker)

Lange Geer (1978, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker - 1974)

Lange Geer (1978, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker)

Lange Geer (2009, Wikimedia - henkiedenkie)(Wikimedia - M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972 - 2010)

Lange Geer 28 ( Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,verdere gegevens onbekend) - (1974, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker)

Lange Geer (1972, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker - 1978)

Lange Geer (1978, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker - 1964)

Lange Geer (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

img

Algemeen Handelsblad, 13-06-1963